<%@LANGUAGE="JAVASCRIPT" CODEPAGE="65001"%>
Filosofie Citaten 1

Zonsondergang

Algemene Informatie

De site met wijsheden van de groten der aarde.

Citaten zijn altijd vertaald in het Nederlands, waarbij getracht is de essentie van het origineel zo dicht mogelijk te benaderen. Er zijn pagina's met allerlei verzamelde wijsheden, of die van een bepaald persoon zoals b.v. van Boeddha of Gandhi. Ook zijn er pagina's op onderwerp met uiteenlopende onderwerpen als liefde en management en de dood.

Tevens vind je op deze site informatie over speciale onderwerpen zoals filosofie, esoterie, reincarnatie en Bijna Dood Ervaringen (BDE). Verder zijn er Boekbesprekingen betreffende deze onderwerpen.

Lees ook eens een mooi verhaal zoals beschreven in Speciaal/levensles het zal je verrijken!

Nieuw:

Boekbespreking van "Daarna" door DR Bruce Greyson. Wat nabij-de-doodervaringen onthullen over het leven en ons bewustzijn.

 

Mooie levensles? lees dan eens;

Verhaal "een echte indiaan" in levensles

Meer weten over het Boeddhisme? lees dan

Goede vraag goed antwoord.

De Citaten gegeven op deze pagina zijn zowel van erkende filosofen als van denkers die onverwacht ook een grote filosofische inbreng hebben zoals b.v. Einstein.

Ook is het de intentie om op deze pagina uitspraken op te nemen die op de filosofie, het denken betrekking hebben. Een van de grootste filosofen was Boeddha.

Lees meer over de oosterse wijsheden van Boeddha.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Filosofie Citaten 1

 

Tempels zijn niet nodig, ingewikkelde filosofieën zijn niet nodig.

Onze eigen hersenen, ons eigen hart is onze tempel,

mijn filosofie is vriendelijkheid. De Dalai Lama

 

Ween niet, wees niet verontwaardigd. Begrijp! Spinoza

 

Geduld is de metgezel van wijsheid. Augustinus

 

Wees filosoof, maar, te midden van al je filosofie, blijf mens. Bergson

 

Alle vreugde in de wereld, komt voort uit de wens dat anderen gelukkig mogen zijn.

Al het lijden in de wereld komt voort uit de wens dat ik zelf gelukkig mag zijn. Shanti Devi

 

Je moet in het dagelijks leven de eeuwigheid verwerkelijken. Krishnamurti

 

Alle kennis begint vanuit de ervaring,

maar ontspruit niet noodzakelijkerwijs aan de ervaring. Immanuel Kant

 

De staat moet het nuttige maken, het individu het schone. Oscar Wilde

 

Voor het invullen van een belastingformulier moet men filosoof zijn,

dat is voor een wiskundige veel te moeilijk. Albert Einstein

 

Filosofie is de natuurwetenschap van het immateriële. F.Hellers

 

Alle dingen worden overvloediger gemakkelijker en beter voortgebracht als ieder dat gene doet wat bij zijn aanleg past dit op het juiste moment doet en de overige zaken aan een ander overlaat. Plato

 

Filosofen zijn mensen die de hele dag nadenken over de zin van het leven.

Ik weet niet wat de zin van het leven is, maar volgens mij in ieder geval niet om daar de hele dag over na te lopen denken. Theo Maassen

 

De geest is bij de geboorte als een schone lei,

die beschreven wordt door de wereld van ervaring. John Locke

 

Als je geen herinnering had van gisteren,

totaal geen herinnering van welke vorm dan ook, zou je dan denken? Krishnamurti

 

Verwondering is het begin van wijsheid. Socrates

 

Wie naar de toekomst verlangt, wil het heden vermijden. Krishnamurti

 

Wie zou liefde ondergeschikt aan de wet willen maken?

De liefde zelf is de hogere wet. Boethius

 

Bij iedere draai van het ongeluk is de meest ongelukkige man degene die ooit gelukkig was. Boethius

 

De menselijke geest wordt niet met wapens veroverd, maar met liefde en grootmoedigheid. Spinoza

 

 

Balans 1:

Een mens kan teveel denken en te weinig voelen,

maar ook te veel voelen en te weinig denken. Ernest Keijzers jan. 2008

 

Balans 2:

Een mens kan teveel denken en te weinig doen,

maar ook teveel doen en te weinig denken. Ernest Keijzers jan. 2008

 

 

Geniet en voel je goed.

Beschouw het heden als je eigendom, het overige behoort aan het lot. Euripides 480 -406 BC6

 

 

 

Naar mooie filosofie citaten.